– Dizze weke op Wasschappel

De gemeente Veere heeft, zo als we allemaal wel weten, sinds 1 januari een nieuw restafval beleid. Je kunt de grijze bak nu 6x per jaar gratis buiten zetten en doe je dat vaker dan betaal je € 6.50 per keer. De reacties hier op waren niet mals. Maar als je uitgaat van gemiddeld 1x per maand je restafval aanbieden ben je ongeveer even veel kwijt als vorig jaar. Dat valt dus allemaal nog al mee. En het heeft ook een duidelijk doel; beter scheiden van afval.


Helaas is dit het resultaat. Lieden die hun afval dan maar in de openbare afvalbakken proppen. Onder dekking van de duisternis met je auto langs de openbare afvalbakken gaan om je afval te dumpen, alles doen ze voor een paar euro, de duitenklievers.