Dizze weke op Wasschappel

– Duizenden deelnemers van de Marathon Zeeland liepen er langs. Mijn inschatting is dat er maar heel weinigen ze hebben opgemerkt; op het pad bij Westkapelle is een klein aantal Clausilia te zien. Dat zijn heel kleine slakjes, je moet er echt naar zoeken. Of ze zeldzaam zijn weet ik niet, er zijn nog ondersoorten en ik kan ze niet nauwkeurig op naam brengen. Maar ik hoop in elk geval van harte dat ze niet per ongeluk ‘onder de voet’ zijn gelopen.