Privacy

Privacybeleid Jan de Jonge Fotografie
Jan de Jonge Fotografie is de eenmanszaak van freelancefotograaf Jan de Jonge en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62183001.
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Hij kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van zijn diensten , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op zijn website verstrekt.
Hij kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw bankrekeningnummer
– Foto’s voortkomend uit een door u aan mij verstrekte opdracht
– Foto’s gemaakt tijdens een openbaar evenement waarop u mede te zien bent
Waarom hij die gegevens nodig heeft
Hij verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan hij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.
Hoe lang de gegevens bewaart blijven
Hij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Delen met anderen
Hij verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Jan de Jonge Fotografie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoekgedrag op zijn website.
Hij gebruikt deze informatie om zijn website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Google Analytics
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van uw IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Jan de Jonge Fotografie gebruikt wordt en er rapporten aan hem over te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Jan de Jonge heeft hier geen invloed op.
Hij heeft Google geen toestemming gegeven om via zijn website verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via het contactformulier op deze website. Hij zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiligen
Hij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door hem verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met hem op.
https://www.jandejongefotografie.nl is een website van Jan de Jonge Fotografie. Jan de Jonge Fotografie is als volgt te bereiken:
Telefoon: 06 53933568
Of via het contactformulier op deze website.

Laatst bijgewerkt op 20-05-2019